Licencja - znak Przekreślonego Kłosa

Znak Przekreślonego Kłosa - Europejski System Licencyjny (ESL)

Rynek produktów bezglutenowych rozwija się coraz dynamiczniej. Stale wzrasta zapotrzebowanie na wolną od glutenu, bezpieczną żywność. Do niedawna w znakowaniu produktów bezglutenowych panowała zupełna dowolność. Działało to na niekorzyść konsumentów. Oznaczało kompletny chaos na rynku, mnogość symboli, różnych ich kolorów i wzorów, a produkty tak oznaczone nie zawsze były bezpieczne. Dlatego organizacje zrzeszone w AOECS (Europejskie Zrzeszenie Stowarzyszeń Osób z Celiakią, aoecs.org) stworzyły Europejski System Licencyjny (ESL).

Głównym celem ESL jest ujednolicenie znakowania żywności bezglutenowej poprzez wprowadzenie jednego wspólnego znaku symbolizującego żywność bezglutenową, połączone z regularną kontrolą produktów bezglutenowych (badania na zawartość glutenu, audyty i stała współpraca z producentami).

Obecnie coraz więcej produktów bezglutenowych posiada certyfikowany symbol Przekreślonego Kłosa umieszczony na etykiecie. Oznacza to produkt bezpieczny, gdyż jego producent ściśle współpracuje z naszym Stowarzyszeniem, przechodzi regularne niezależne audyty oraz bada swoje produkty pod kątem zawartości glutenu.

Licencja na znak Przekreślonego Kłosa w Polsce jest częścią Europejskiego Systemu Licencyjnego. Bezpieczne produkty możemy kupić nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie:

www.aoecs.org/gluten-free-products-under-license

Korzyści dla firmy posiadającej licencję

 • Prawo do oznaczania produktów rozpoznawalnym w kraju i zagranicą międzynarodowym symbolem bezpiecznej kontrolowanej żywności bezglutenowej.
 • Zaufanie bezglutenowych konsumentów, dla których bezpieczeństwo produktów jest priorytetem.
 • Przewaga nad konkurencją, która nie posiada licencji na używanie znaku.
 • Atut w kontaktach z odbiorcą zagranicznym – licencja uzyskana w Polsce jest międzynarodowa i obowiązuje w innych krajach Europy. Istnieje także możliwość uzyskania licencji obejmującej eksport produktów ze znakiem poza obszar Europy, np. do USA, Australii itd.
 • Współpraca ze Stowarzyszeniem i dostęp do bezglutenowych klientów poprzez:
  – stronę internetową celiakia.pl
  – profil na Facebooku
  – profil na Instagramie
  – wykaz Produkty ze znakiem Przekreślonego Kłosa – aktualizowany trzy razy w roku i dostępny w formie elektronicznej do pobrania (pdf),
  – jedyny na rynku magazyn dotyczący diety bezglutenowej „Bez glutenu” (reklama),
  – stronę AOECS aoecs.org – spis produktów z Przekreślonym Kłosem z danego kraju dostępny jest dla osób z całego świata,
  – newsletter wysyłany regularnie do członków Stowarzyszenia,
  – przekazane przez firmę ulotki informacyjne, które rozsyłane są do zapisujących się członków Stowarzyszenia oraz rozdawane w Centrum Diety Bezglutenowej
  – inne formy współpracy tj. warsztaty w całym kraju, spotkania okolicznościowe tj. Dzień Dziecka, mikołajki, pikniki, imprezy rodzinne, konferencje, konkursy,
  – inne wspólnie ustalone działania.

Jak uzyskać licencję

Producent, który chciałby oznaczać swoje produkty certyfikowanym symbolem Przekreślonego Kłosa musi dostosować produkcję do standardów AOECS, czyli:

 • wydzielić linię produkcyjną przeznaczoną do produkcji wyrobów bezglutenowych lub tak zorganizować produkcję, aby uniemożliwić zanieczyszczenie produktów glutenem;
 • zadbać, aby cały proces produkcyjny (od surowców i półproduktów, przez produkcję, pakowanie i dystrybucję) zapewniał brak możliwości wtórnego zanieczyszczenia produktów glutenem;
 • przebadać gotowe produkty bezglutenowe pod kątem zawartości glutenu metodą ELISA R5 w akredytowanym laboratorium – produkty muszą spełniać normy określone w rozporządzeniu unijnym nr 828/2014 z dnia 30 lipca 2014 r., czyli zawierać do 20 ppm glutenu (miligramów na kg);
 • przejść pozytywnie audyt zakładu produkcyjnego przez uprawnionych audytorów współpracujących ze Stowarzyszeniem.

W celu otrzymania oferty na licencję oraz w przypadku dalszych pytań prosimy o KONTAKT.

Informacje dla Producentów i Konsumentów - FAQ

Jest to produkt, który nie zawiera w składzie białek pszenicy (w tym starych jej odmian, takich jak orkisz, płaskurka, samopsza), żyta, jęczmienia, pszenżyta, owsa (z wyjątkiem specjalnego owsa oznaczonego jako bezglutenowy) ani jakichkolwiek surowców z ich dodatkiem. To jednocześnie produkt, który nie uległ zanieczyszczeniu glutenem w procesie produkcyjnym.

Od 20 lipca 2016 r. nadrzędnym aktem dla producentów żywności bezglutenowej jest Rozpo­rządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 828/2014 z 30 lipca 2014 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat nieobecności lub zmniejszonej zawartości glutenu w żywności. Produkt bezglutenowy musi zawierać poniżej 20 mg/kg glutenu (do 20 ppm). Na opakowaniu produktów odpowiednich dla bezglutenowców powinno się znaleźć sformułowanie „bezglutenowy”. Produkt może być także oznaczony graficznie znakiem symbolizującym żywność bezglutenową. Takim znakiem jest licencjonowany symbol Przekreślonego Kłosa.

W przypadku gdy zawartość glutenu w gotowym wyrobie mieści się w przedziale 20-100 mg/kg, produkt możne zawierać informację: „o bardzo niskiej zawartości glutenu”. Przepis jednak wydaje się martwy w tym zakresie, ponieważ ani producenci, ani osoby bezglutenowe nie są zainteresowane tego typu produktami. Nie mogą być one również oznaczone symbolem Przekreślonego Kłosa.

Wprowadzanie do obrotu produktów bezglutenowych nie wymaga powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego.

Licencję mogą uzyskać firmy, które wytwarzają produkty specjalistyczne przeznaczone dla osób z celiakią, takie jak mąka, pieczywo, ciasta, ciastka, makarony itp., ale także producenci żywności tradycyjnej – wędlin, słodyczy, nabiału itd. Istnieją jednak ograniczenia co do możliwości oznaczania konkretnych produktów jako bezglutenowe. Prawo (Codex Alimentarius) zabrania opisywania tak wyrobów, które są z natury bezglutenowe (np. jajka, owoce, nieprzetworzone mięso i ser, soki, kawa, herbata itp.).

Między certyfikowanym znakiem Przekreślonego Kłosa, a innymi podobnymi symbolami jest jedna podstawowa różnica. Licencja jest przyznawana tylko regularnie badanym i kontrolowanym pod kątem zawartości glutenu produktom. Może ją uzyskać tylko firma, w której odbył się audyt i została z nią podpisana umowa licencyjna. Konsumenci ufają produktom tak oznaczonym, ponieważ wiedzą, że z licencją wiąże się szereg wymogów, którym producenci muszą sprostać, a ich produkty są bezpieczne.

Nie ma jednak żadnego przymusu znakowania produktów w ten sposób – producent może dowolnie oznaczyć swój produkt, wymyślić dowolny symbol, pod warunkiem, że oznaczenie graficzne różni się znacznie od tego objętego licencją, ponieważ znak certyfikowany jest chroniony prawem.

Nie zawsze jednak wiemy, czy taki producent bada swoje produkty na zawartość glutenu czy też nie i czy spełnia standardy bezglutenowej produkcji.

Ponieważ ta wersja znaku jest objęta licencją, a co za tym idzie Stowarzyszenie jest w stałym kontakcie z producentem oraz ma dostęp do badań na zawartość glutenu w licencjonowanych produktach.  Nie mamy wiedzy na temat firm i bezpieczeństwa produktów, które funkcjonują poza systemem licencyjnym.

Licencję na znak Przekreślonego Kłosa posiada już kilkudziesięciu producentów. Dzięki rozpowszechnieniu się licencji mamy dostęp do różnorodnych produktów z gamy tzw. „zwykłej” żywności: bezpieczny nabiał, piwo, słodycze czy wędliny. Bezpieczna bezglutenowa żywność stała się bardziej dostępna i tańsza, co niezwykle poprawiło jakość życia polskich bezglutenowców na przestrzeni ostatnich lat.

Po otrzymaniu przez Stowarzyszenie wyników badań na zawartość glutenu produktów, które mają zostać objęte licencją, następuje audyt w zakładzie produkcyjnym. Podczas audytu uprawnieni pracownicy Stowarzyszenia sprawdzają każdy etap produkcji, począwszy od kontroli surowców użytych do produkcji wyrobów bezglutenowych (pod kątem zawartości glutenu) i dalszej analizy, czy na którymś z etapów produkcji nie ma zagrożenia zanieczyszczeniem glutenem.  Przez kilka lat prowadzenia projektu licencyjnego przeprowadziliśmy setki audytów. Większość z nich potwierdziła doskonałe przygotowanie firm do produkcji bezglutenowej, jednak były i takie przypadki, kiedy surowce i linie produkcyjne nie odpowiadały standardom produkcji bezglutenowej. Takie firmy nie mogły otrzymać licencji.

Dlatego audyt jest niezbędnym etapem procesu, który pozwala skontrolować czy bezpieczeństwo produkcji jest zachowane i czy firmy korzystają na pewno ze sprawdzonych i bezpiecznych surowców.

Licencja jest zawsze przyznawana na rok. Po roku procedura licencyjna jest powtarzana i jeśli wszystko jest w porządku, umowa zostaje przedłużona. Tak jest w większości przypadków.

Czasem jednak zdarza się, że firma np. z powodów ekonomicznych czy zmiany priorytetów rezygnuje z jakiejś linii swoich produktów.  Jeśli są to produkty objęte licencją, wówczas nie przedłużamy umowy. Podobnie dzieje się, kiedy firma zamierza zmienić skład produktu i dodać jakiś składnik zawierający gluten. Zdarza się też, że firma kończy swoją działalność i wtedy razem z firmą z rynku znikają także jej produkty licencjonowane.

Czasami też Stowarzyszenie nie przedłuża umowy licencyjnej, jeśli nie są spełnione warunki ponownego otrzymania licencji (audyt, kontrolne badania produktów), bądź występują poważne problemy w komunikacji z firmą, uniemożliwiające dalszą współpracę.

Zapraszamy na stronę celiakia.pl

Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej od kilku lat prowadzi projekt udzielania licencji na Znak Przekreślonego Kłosa. Jesteśmy największą ogólnopolską organizacją pożytku publicznego wspierającą osoby na diecie bezglutenowej. Działamy w kilkunastu miastach w Polsce i zrzeszamy kilka tysięcy osób.

Od lat zmieniamy Polskę w kraj przyjazny osobom na diecie bezglutenowej: prowadzimy serwis celiakia.pl, forum dyskusyjne poświęcone celiakii i diecie bezglutenowej, organizujemy konferencje, warsztaty edukacyjne i kulinarne oraz spotkania osób na diecie w całej Polsce, prowadzimy bezpłatne poradnictwo dietetyczne w Centrum Diety Bezglutenowej w Warszawie, organizujemy targi żywności bezglutenowej Gluten Free EXPO,  bezpłatne poradniki „Celiakia i dieta bezglutenowa”, magazyn „Bez glutenu” oraz newsletter „Dieta bezglutenowa”, szkolimy restauracje w programie MENU BEZ GLUTENU: menubezglutenu.pl, dzięki nam od 2009 roku w Polsce jest bezglutenowa komunia.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością na www.celiakia.pl

Producenci z licencją