ZNAK-AOECSCHRIST to polsko-amerykańska spółka z siedzibą w Wieliczce, znana w Polsce i na świecie od 1989 r. Od momentu powstania firma współpracuje z osobami duchownymi i CHRIST_logolicząc się z ich opinią, dostarcza kościołom w kraju i zagranicą pieczywo liturgiczne, również dla osób na diecie bezglutenowej. Teraz niskoglutenowe komunikanty i opłatki firmy CHRIST są opatrzone licencjonowanym znakiem Przekreślonego Kłosa:

  • PL-072-001 – komunikanty mszalne niskoglutenowe 50 szt.
  • PL-072-002 – hostie mszalne niskoglutenowe 10 szt.
  • PL-072-003 – opłatki wigilijne niskoglutenowe 5 szt. CHRIST WIELICZKA

Komunikanty są dostępne w sklepach z dewocjonaliami na terenie całego kraju. Przypominamy, że nasze Stowarzyszenie doprowadziło do podjęcia przez Episkopat Polski w 2009 roku decyzji o wydaniu specjalnej noty  do wszystkich duchownych w kraju na temat udzielania komunii osobom z celiakią. Obecnie każdy zainteresowany przyjmowaniem komunii niskoglutenowej może poprosić swojego księdza proboszcza o zakup i przechowywanie tego rodzaju komunikantów. Więcej informacji na ten temat.

Przypominamy też, że nazwa „niskoglutenowe” jest wymuszona zasadami prawa kanonicznego. W terminologii spożywczej hostie te są całkowicie bezglutenowe, zawierają zawsze poniżej 20 ppm glutenu, podobnie jak w przypadku innych produktów dla bezglutenowców. Firma Christ jest przez nas audytowana i gwarantuje bezpieczną produkcję dla osób bezglutenowych, czego potwierdzeniem jest otrzymanie prawa do używania licencjonowanego symbolu Przekreślonego Kłosa.