Przepisy prawne

Wymagania dla oznakowania żywności bezglutenowej od dnia 20 lipca 2016 r. regulowane są przez przepisy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 828/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat nieobecności lub zmniejszonej zawartości glutenu w żywności.

Od 20 lipca 2016 r. nadrzędnym aktem dla producentów żywności bezglutenowej jest Rozpo­rządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 828/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat nieobecności lub zmniejszonej zawartości glutenu w żywności. Produkt bezglutenowy musi zawierać poniżej 20 mg/kg glutenu (do 20 ppm). Na opakowaniu produktów odpowiednich dla bezglutenowców powinno się znaleźć sformułowanie „bezglutenowy”. Produkt może być także oznaczony graficznie znakiem symbolizującym żywność bezglutenową. Takim znakiem jest licencjonowany symbol Przekreślonego Kłosa.

W przypadku gdy zawartość glutenu w gotowym wyrobie mieści się w przedziale 20-100 mg/kg, produkt możne zawierać informację: „o bardzo niskiej zawartości glutenu”. Przepis jednak wydaje się martwy w tym zakresie, ponieważ ani producenci, ani osoby bezglutenowe nie są zainteresowane tego typu produktami i nie pojawiają się one na rynku. Nie mogą być również oznaczone symbolem Przekreślonego Kłosa.

Wprowadzanie do obrotu produktów bezglutenowych nie wymaga powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego.

Z dniem 20 lipca 2016 r. uchylono rozporządzenie Komisji (WE) nr 41/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r. dotyczące składu i etykietowania środków spożywczych odpowiednich dla osób nietolerujących glutenu.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

Zapraszamy na stronę celiakia.pl

Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej od kilku lat prowadzi projekt udzielania licencji na Znak Przekreślonego Kłosa. Jesteśmy największą ogólnopolską organizacją pożytku publicznego wspierającą osoby na diecie bezglutenowej. Działamy w kilkunastu miastach w Polsce i zrzeszamy kilka tysięcy osób.

Od lat zmieniamy Polskę w kraj przyjazny osobom na diecie bezglutenowej: prowadzimy serwis www.celiakia.pl, forum dyskusyjne poświęcone celiakii i diecie bezglutenowej, organizujemy konferencje, warsztaty edukacyjne i kulinarne oraz spotkania osób na diecie w całej Polsce, prowadzimy bezpłatne poradnictwo dietetyczne w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Warszawie, organizujemy targi żywności bezglutenowej Gluten Free EXPO,  bezpłatne poradniki „Celiakia i dieta bezglutenowa”, magazyn „Bez glutenu” oraz newsletter „Dieta bezglutenowa”, szkolimy restauracje w programie MENU BEZ GLUTENU: www.menubezglutenu.pl, dzięki nam od 2009 roku w Polsce jest bezglutenowa komunia.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością na www.celiakia.pl

Nasi partnerzy