Lista certyfikowanych polskich produktów bezglutenowych z licencjonowanym symbolem Przekreślonego Kłosa (stan na 15 marca 2024 r., plik PDF).

Są to certyfikowane produkty polskich firm, które otrzymały od naszego Stowarzyszenia licencję na używanie symbolu Przekreślonego Kłosa w ramach Europejskiego Systemu Licencyjnego (ELS). Lista zawiera niemal 80 firm i około 2 200 produktów. Większość z nich jest dostępna w całej Polsce w sieciach handlowych i mniejszych sklepach.

Na polskim rynku są obecne również produkty zagranicznych firm licencjonowanych, takich jak: Schär, Elovena, Nestle, Sam Mills, Schnitzer, 3Pauly, Bauckhof, Hammermühle, Molino Nicoli, Proceli, Almondy, Barkat i wielu innych.

Na rynku jest wiele tysięcy produktów bezglutenowych, producenci opisują je w przeróżny sposób. Nasze Stowarzyszenie, podobnie jak wszystkie europejskie stowarzyszenia zrzeszone w AOECS, poleca produkty certyfikowane z licencjonowanym symbolem Przekreślonego Kłosa. Takie wyroby spełniają bowiem nie tylko wszystkie normy ujęte w przepisach prawa UE, ale także wypełniają szczegółowe wymogi Standardu AOECS dla produkcji bezglutenowej. Standard AOECS powstał po to, by pomóc producentom wytwarzać dla nas bezpieczne produkty. Licencjonowane wyroby są wytwarzane z kontrolowanych pod kątem glutenu surowców, regularnie badane na jego zawartość, a sposób produkcji w zakładach produkcyjnych audytowany przez niezależnych audytorów.

Prawie 99% badanych uważa, że znak Przekreślonego Kłosa bardzo ułatwia czy też ułatwia im do pewnego stopnia codzienne zakupy – wyniki ostatniego badania na ten temat

Przepisy dotyczące produktów bezglutenowych

Wymagania dla oznakowania żywności bezglutenowej od dnia 20 lipca 2016 r. regulowane są przez przepisy Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 828/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat nieobecności lub zmniejszonej zawartości glutenu w żywności. Wszystkie produkty muszą także spełniać normy prawne zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011, które weszło w życie 13 grudnia 2011r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących etykietowania żywności.

Znak Przekreślonego Kłosa

Produkt jest bezglutenowy, jeśli jego producent gwarantuje, że zawiera on maksymalnie 20 ppm glutenu (20 miligramów na kilogram). Taki produkt można wówczas opisać jako „bezglutenowy” i słowo to jest kluczowe. Warto pamiętać, że w świetle przepisów nie oznacza produktu bezglutenowego sformułowanie np. „bez glutenu”, „wytworzony z surowców niezawierających glutenu” itp. Istnieje też możliwość dodatkowego oznaczenia takiego produktu symbolem graficznym, co znacznie ułatwia zakupy. Producent może oznaczyć swój wyrób wymyślonym przez siebie znakiem, albo może poddać się certyfikacji i otrzymać prawo do używania znaku licencjonowanego, co w świetle badań ankietowych (poniżej) zdecydowanie preferują bezglutenowi konsumenci.

 

Informujemy, że w Polsce istnieje tylko jeden dobrowolny system certyfikacji znakiem Przekreślonego Kłosa, będący częścią wspólnego Europejskiego Systemu Licencyjnego (ELS)

Znak Przekreślonego Kłosa przedstawiony obok jest symbolem oznaczającym regularnie kontrolowaną żywność bezglutenową w ramach dobrowolnej certyfikacji według Standardu AOECS, której poddają się producenci. Nasze Stowarzyszenie jest jedyną organizacją uprawnioną na mocy umowy z AOECS do udzielania licencji na używanie zastrzeżonego znaku Przekreślonego Kłosa. Symbol Przekreślonego Kłosa jest zastrzeżonym na terenie całej UE znakiem towarowym i jego użycie bez licencji jest zabronione. Także użycie znaków podobnych do symbolu zastrzeżonego.

Wszystkie produkty certyfikowane według Standardu AOECS widnieją w wykazie „Produkty ze znakiem Przekreślonego Kłosa” zarówno na stronie celiakia.pl, przekreslonyklos.pl jak i na stronie AOECS, a tym samym informacja o nich jest dostępna konsumentom w całej Europie.

Certyfikacja i obecność symbolu licencjonowanego na produkcie oznacza, że producent spełnia wymogi Standardu AOECS. A zatem korzysta z kontrolowanych surowców, regularnie bada zawartość glutenu w produktach oznaczonych Przekreślonym Kłosem, współpracuje ze Stowarzyszeniem i ma odpowiednio przygotowany zakład produkcyjny, w którym wytwarzane są wyroby bezglutenowe, co potwierdzają regularne niezależne audyty.

Kwestia audytu w zakładzie jest niezwykle ważna ze względu na możliwe zanieczyszczenie produktów bezglutenowych podczas całego procesu produkcyjnego. Stowarzyszenie współpracuje w tym zakresie z audytorami TÜV SÜDJest to firma zajmująca się badaniami, certyfikacją i kontrolą urządzeń technicznych, badaniami i certyfikacją produktów oraz audytowaniem i certyfikacją systemów zarządzania.

Zaufanie konsumentów

Bezglutenowi konsumenci w zdecydowanej większości preferują produkty certyfikowane i oznaczone licencjonowanym symbolem Przekreślonego Kłosa, co potwierdzają badania ankietowe przeprowadzone przez Coeliac UK oraz przez nasze Stowarzyszenie.

Poniżej przedstawiamy najnowsze wyniki ankiety przeprowadzonej na ten temat:

  

Więcej informacji o wynikach ankiety dostępnych jest TUTAJ.