Miło nam poinformować, że rozpoczynamy współpracę z firmą certyfikującą TÜV SÜD Polska w zakresie realizacji audytów w ramach Europejskiego Systemu Licencyjnego.

Nasze Stowarzyszenie jest jedyną organizacją w Polsce upoważnioną na mocy umowy z AOECS (Association of European Coeliac Societies) do udzielania licencji na używanie znaku towarowego Przekreślony Kłos na produktach bezglutenowych. W wyniku zawartej umowy zatwierdzeni przez Stowarzyszenie audytorzy TÜV SÜD Polska będą realizowali audyty na zgodność z wymaganiami Standardu AOECS u producentów żywności.

 

TUV SUD Polska